امور کاروان ها (راهیان جمکران)

یکی دیگر از ظرفیت های زائران این مکان مقدس کاروان های شبهای چهارشنبه می باشند که به صورت مستمر(هفتگی) در قالب کاروان شب های چهارشنبه به این مکان مقدس مشرف می شوند. دفتر راهیان جمکران به منظور ساماندهی، ارائه خدمات به کاروان های مسئول دایر می باشد، اهم فعالیت های این مجموعه به شرح ذیل می باشد:

  • به خدمت گیری بیش از  20 خادم افتخاری به منظور شناسایی، جذب  و ساماندهی کاروان های هفتگی
  • انتخاب نماینده کاروان ها به صورت استانی
  • برگزاری جلسات ماهانه با مدیران کاروان ها
  • توزیع بسته ای تبرکی در مناسبتها
  • ارسال پیامک برنامه های مراسم

تمامی حقوق این وبگاه متعلق به مسجد مقدس جمکران می باشد.